hem

 

– en friskola, grundad 1996,
där all eventuell vinst alltid återinvesteras i verksamheten, dvs eleverna
– man betalar inga speciella avgifter för att gå i vår skola
– en liten skola med engagerad personal och hög personaltäthet
föräldrar hjälps åt med diverse vaktmästaruppgifter, helgstäd, reparationer mm för att hålla skolan fin och ren, samt möjliggöra extra personalresurser för våra barn

 
Vi samarbetar och samverkar med: