styrelsen

Senast uppdaterad: 2017-09-07

Här kommer vi i Styrelsen att lägga ut information från de styrelsemöten vi håller den första måndagen i varje månad.
Dessa dokument är i PDF-format, så du behöver ett PDF-läsarprogram som t ex Adobe Reader installerat för att läsa dem.
Om du inte har det kan du skaffa det här.

Styrelsen består läsåret 2016/2017 av:
Robert Eklund (Ordförande)
Emma Vernersson-Lindahl ( Sekreterare)
Hanna Lundberg
Christer Lindberg
Jennie Augustsson
Anna Carlsson
Anna Eliasson-Nilsson
Lisa Ljadas
Stephanie Bäck
Kerstin Lindqvist (Kassör)

Styrelseutskick